Zoznam udelených patentov

Spôsob prípravy optických vlnovodných väzobných členov zo siloxánových polymérnych vlákien

Zoznam zapísaných úžitkových vzorov

Zoznam najvýznamnejších ocenení študentov

Kristián Gábor

študent Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: reprezentácia univerzity na medzinárodnej a národnej úrovni vo futsale

 

Zoznam najvýznamnejších ocenení zamestnancov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Meno a priezvisko oceneného: doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Názov ocenenia: Osobnosť roka 2015 v oblasti dopravy
Popis ocenenia: Udeľuje na návrh osobností z dopravy a logistiky vydavateľ odborného časopisu TRANSPORT a LOGISTIKA

Meno a priezvisko oceneného: prof. Ing. Bohuslav Sedláček, CSc. (in memoriam)
Názov ocenenia: Národná cena letectva Slovenskej republiky – Zlaté krídla
Popis ocenenia: ocenenie Zlaté krídla v oblasti veda/výskum/vzdelávanie

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Helena Vráblová / tel.: +421 41 513 5141 / e-mail: helena.vrablova@rekt.uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina