Termíny odoslania prihlášok na fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing., Mgr.)

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2019

Termín prijímacieho konania

10 - 12. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 3. 2019

Termín prijímacieho konania

13 - 14. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2019

Termín prijímacieho konania

21. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2019

Termín prijímacieho konania

14. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 3. 2019

Termín prijímacieho konania

27. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2019

Termín prijímacieho konania

24 - 28. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

5. 4. 2019

Termín prijímacieho konania

21. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

14. 6. 2019

Termín prijímacieho konania

25. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

10. 6. 2019

Termín prijímacieho konania

27. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2019

Termín prijímacieho konania

14. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2019

Termín prijímacieho konania

9. 7. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2019

Termín prijímacieho konania

27. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 3. 2019

Termín prijímacieho konania

13. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 3. 2019

Termín prijímacieho konania

6. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2019

Termín prijímacieho konania

24 - 25. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2019

Termín prijímacieho konania

12. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2019

Termín prijímacieho konania

28. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2019

Termín prijímacieho konania

19. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2019

Termín prijímacieho konania

13 - 14. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2019

Termín prijímacieho konania

20 - 21. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2019

Termín prijímacieho konania

19. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2019

Termín prijímacieho konania

6. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2019

Termín prijímacieho konania

6. 6. 2019

 

Termín pre zaslanie prihlášky

5. 6. 2019

Termín prijímacieho konania

27. 6. 2019

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina