Pozývame vás na deň otvorených dverí

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Dátum konania: 9. 11. 2018 

Dátum konania: 15. 2. 2019

 

Strojnícka fakulta

Dátum konania: 21. 11. 2018 

Dátum konania: 29. 1. 2019

 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Dátum konania: 5. 2. 2019

 

Stavebná fakulta

Dátum konania: 6. 2. 2019

 

Fakulta riadenia a informatiky

Dátum konania: 14. 2. 2019

Čas konania: 10:00 

ONLINE DOD

Dátum konania: 14. 11. 2018

Čas konania: 16:00 - 21:00

Dátum konania: 13. 3. 2019

Čas konania: 16:00 - 21:00

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Dátum konania: 13. 2. 2019

Čas konania: 10.00

Fakulta humanitných vied

Dátum konania: 8. 2. 2019

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Dátum konania: 3. 4. 2019

Čas konania: 11.00

Miesto konania: Tatranská Javorina

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina