Typy štipendií

Motivačné

UNIZA poskytuje študentom motivačné štipendium:
a) odborové
b) prospechové
c) mimoriadne

Študentom môžu byť priznané štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov univerzity.

Sociálne

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Mariana Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina