Termíny promócii pre jednotlivé fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing., Mgr.)

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

 

 

24.6.2019   DO

 

 

26-27.6.2019   DO

 

 

20.6.2019  Aula Datalan

 

 

25.6.2019   DO

 

 

18.6.2019   DO

 

 

19.6.2019   DO

 

 

2.7.2019   MÚ ZA

 

 

3.7.2019   MÚ ZA

 

 

28.6.2019   MÚ ZA

 

 

27.6.2019   MÚ ZA

 

 

20.6.2019   DO

 

 

21.6.2019   DO

 

 

4.7.2019   DO

 

 

4.7.2019   DO

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina