Informovali o Žilinskej univerzite v Žiline

Experti z univerzity pravidelene spolupracujú pri poskytovaní vyjadrení médiám k odborným témam.

Denne sledujeme monitoring médií.

Ďakujeme médiám, že informujú o dianí na UNIZA.

Na koho sa obrátiť

Ing. Martina Slavíková

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5129

e-mail: martina.slavikova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Martina Slavíková / tel.: +421 41 513 5129 / e-mail: martina.slavikova@uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina