Katedra geodézie KGd

Profil

Katedra geodézie zabezpečuje na Stavebnej fakulte predmety vštudijných odboroch geodézia akartografia, inžinierske konštrukcie adopravné stavby, stavebníctvo apozemné stavby ana Ústave vysokohorskej biológie zabezpečuje predmety v odbore Stráž prírody. Vedeckovýskumná aodborná činnosť katedry sa orientujena oblasti inžinierskej geodézie, GIS, fotogrametrie, kartografie, fyzikálnej geodézie, mikrogravimetrie, geografických infor-mačných systémov, metrológie a globálneho určovania polohy.

Vedúca katedry

doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová
tel.: +421 41 513 5550
e-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
miestnosť: AE107

Sekretariát katedry

Mgr. Eva Špániková 
tel.: +421 41 513 5565
e-mail: eva.spanikova@fstav.uniza.sk
miestnosť: AE105

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Irena Kubinová / +421 41 513 5138 / e-mail: irena.kubinova@uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina